Xarxa Laboral del Raval

La Xarxa Laboral del Raval aplega més de vint entitats de l’àmbit ocupacional. Es constitueix amb l'objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones que volen accedir al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval.
Més informació a: http://www.xarxalaboralraval.org