Fundació Social del Raval

La gestió i realització d´activitats encaminades al món del lleure i sòcio-culturals, per tal de potenciar els capacitats i habilitats personals i també socials dels qui lliurament hi pareticipin.

La sensibilizació dels ciutadans respecte a la necessitat de participar en una xara de relacions socials i cíviques no excloents.

Denunciar els causes de la pobresa i de l´exclusió d´aquelles persones que participin en les activitats que organitzi la Fundació.

Referent de l'entitat: 
Lluïsa Porto Cabana
Càrrec del referent de l'entitat: 
Directora
Adreça: 
C. Bisbe Laguarda, s/n, 08001 Barcelona
Telèfon: 
934 433 464
Fax: 
934 413 729
Barreres arquitectòniques: 
Si