Educació

Ajuts menjador curs 17/18

L'Alumnat de P-3 a 4ª d'ESO escolaritzat en centre públics o concertats de famílies amb ingresos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu
 
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador

AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2014-2015

1. QUANTIA DELS AJUTS I CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ

Ajut Ordinari: 3 €/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol·licituds que compleixin els requisits que estableixi la convocatòria. Per al 2014-2015 el llindar de renda anual (2013) en relació amb el nombre de membres de la unitat familiar serà similar al anterior.

Ajut Extraordinari : 6€/dia

S’adjudicarà aquest ajut a totes les sol·licituds que tinguin màxima puntuació general en funció de la renda (any 2013) i 4 o més punts complementaris

Punts complementaris:

Preinscripció i matriculació a escoles bressol

vacnces2011.jpg

Pagina d'enllaç de tràmits digitals, podeu descarregar full de preinscripció.

Periode de presentació sol.licituds:

5 al 16 de maig 2014

Periode de matriculació:

10 al 13 de juny del 2014

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20090000242&mostrar_descLarga=1

Pàgines